Cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Máy cắt Decal Pcut CTN630 chia làm 2 hình thức kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM. Đối vối cổng COM thì kết nối tương đối đơn giản không cần cài đặt, chỉ cần cắm dây COM vào là máy cắt có thể hoạt động. Cổng USB, có một số điều cần lưu ý khi ta cài USB cho máy cắt Decal Pcut CTN630 như sau:

Bật nguồn máy cắt, cắm đầu dây USB để kết nối máy tính với máy cắt:
Hiện bảng thông báo:

pcut1

Nhấn Next

pcut2

Chọn dòng dưới nhấn Next

pcut3

Chọn Browse

 pcut4

Chọn CD-ROM driver, ok.

pcut6

Chọn Next

pcut7

Chọn Next

 pcut8

Chọn Finish.
•    Chú ý: quá trình tìm kiếm driver được lập lại 1 lần nữa ta chỉ cần làm lại tương tự là xong.

pcut9

Ra màn hình ngoài desktop,
Click chuột phải My Computer —> Chọn Manage

 pcut10

Chọn Device Manager —> Ports (COM&LPT) —> Click chuột phải vào cổng COM1 & CÒM2 (nếu có) —> Disable

pcut11

Click chuột phải USB Serial Port —> Chọn Properties

pcut12

Chọn thẻ Port Settings —> Flow control —> Hardware

pcut13

Chọn Advanced

 pcut14-453x500

Chọn:
•    COM Port Number: COM1 (in use)
•    Latency Times (msec): 1

pcut15

Chọn Ok
Chọn Yes.
Quá trình cài đặt hoàn tất!

5/5 - (8 bình chọn)